El Paraíso (tỉnh)

El Paraíso là một trong 18 tỉnh (departamentos) của Honduras. Tỉnh này được lập năm 1878 từ một phần của tỉnh Tegucigalpa. Tỉnh lỵ là Yuscarán. Tỉnh Al Paraíso có tổng diện tích 7218 km² và dân số năm 2005 ước khoảng 383.565 người.

Các đô thịSửa đổi

 1. Alauca
 2. Danlí
 3. El Paraíso
 4. Guinope
 5. Jacaleapa
 6. Liure
 7. Morocelí
 8. Oropolí
 9. Potrerillos
 10. San Antonio de Flores
 11. San Lucas
 12. San Matías
 13. Soledad
 14. Teupasenti
 15. Texiguat
 16. Trojes
 17. Vado Ancho
 18. Yauyupe
 19. Yuscarán

Tham khảoSửa đổi