Electron hóa trị


Electron hóa trị hay electron ngoài cùng là những electron ở các orbital ngoài cùng và có thể tham gia vào các liên kết của nguyên tử. Electron hóa trị các nguyên tố nhóm chính nằm ở lớp ngoài cùng, trong nguyên tố nhóm phụ (kim loại chuyển tiếp) electron hóa trị có tại lớp ngoài cùng và lớp d kế cận.

Nguyên tử He với 2 proton + 2 neutron trong hạt nhân và 2 electron hóa trị

Các electron hóa trị có thể hay không tham gia vào liên kết của nguyên tử, phụ thuộc vào trạng thái hóa học của nguyên tử, khi tham gia chúng được gọi là electron liên kết. Ví dụ, clo trong HCl có 1 electron hóa trị tham gia liên kết, nhưng ở HClO4 có 7 electron liên kết.


Electron hóa trị của các nhóm

Nhóm Số electron hóa trị
1 1
2 2
3 - 12 - bằng tổng số e lớp d cộng số e lớp s

- nếu tổng thu được có giá trị 8,9,10 thì cùng

xếp vào nhóm 8B. Vậy nên mới có 3 nhóm 8B.

13 3
14 4
15 5
16 6
17 7
18 8 *
* ngoại trừ He

Tham khảoSửa đổi

[[Thể loại:Liên kết hóa l j, b học]]