Elo

trang định hướng Wikimedia

Elo hay là ELO có vài nghĩa: