English Today là một tạp chí học thuật về ngôn ngữ tiếng Anh, được thành lập vào năm 1985 bởi Tom McArthur (người đã biên tập nó cho đến năm 2008)[1] và được xuất bản hàng quý bởi Nhà xuất bản Đại học Cambridge. Phạm vi của nó bao gồm tất cả các khía cạnh của tiếng Anh hiện tại và các giống của nó được sử dụng trên khắp thế giới. Tổng biên tập hiện nay là Giáo sư danh dự Clive Upton (Đại học Leeds).

English Today
NgànhTiếng Anh
Ngôn ngữTiếng Anh
Tổng biên tập bởiClive Upton
Thông tin xuất bản phẩm
Lịch sử xuất bản1985-nay
Nhà xuất bản
Tần suấtHàng quý
Tóm tắt tiêu chuẩn
Tên viết tắt (ISO 4)Engl. Today
Chỉ mục
ISSN0266-0784 (bản in)
1474-0567 (bản web)
Số OCLC11908022
Liên kết ngoài

Tóm tắt và lập chỉ mục sửa

Tạp chí được tóm tắt và lập chỉ mục trong MLA Bibliography.

Tham khảo sửa

  1. ^ Bolton, Kingsley; Graddol, David; Mesthrie, Rajend (tháng 12 năm 2009). “Tom McArthur's English Today (PDF). English Today. Cambridge University Press.

Liên kết ngoài sửa