Eo biển

đường biển tự nhiên dài và hẹp nằm ở giữa hai khoảng đất

Eo biển là đường biển tự nhiên dài và hẹp nằm ở giữa hai khoảng đất, thường là hai lục địa nối liền hai vùng biển với nhau. Nhiều eo biển rất quan trọng về mặt kinh tế. Eo biển có thể nằm trên những tuyến vận tải biển quan trọng, và có nhiều cuộc chiến đã nổ ra để giành quyền kiểm soát eo biển. Nhiều kênh đào đã được xây dựng để nối hai vùng biển với nhau.

Một bức ảnh chụp eo biển Bêring từ vệ tinh

Những eo biển nổi tiếng sửa

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa