Esmeraldas (tỉnh Ecuador)

Esmeraldas là một tỉnh ở tây nam Ecuador. Tỉnh lỵ là Esmeraldas.

Bản đồ tỉnh Esmeraldas ở Ecuador.

Tỉnh được chia ra thành 8 tổng:

Tổng (thủ phủ)

 1. Atacames (Atacames)
 2. Eloy Alfaro (Valdez)
 3. Esmeraldas (Esmeraldas)
 4. Muisne (Muisne)
 5. Quinindé (Rosa Zárate)
 6. Río Verde (Rioverde)
 7. San Lorenzo (San Lorenzo)
 8. La Concordia (La Concordia)

Các tổng được chia ra thành các giáo khu

 1. Pedro Carlo
 2. Union of Daule
 3. Tola
 4. Maldonado
 5. Bellavista
 6. Daule

Tham khảoSửa đổi