Estampie (Pháp: estampie; Occitan-Catalan: estampida; Ý:istampitte) là một điệu nhảy, hình thức âm nhạc và là một phong cách phổ biến vào thế kỷ 13 và 14.

Bài hát đầu tiên dựa trên giai điệu này là Kalenda Maya do hát rong Raimbaut de Vaquerias (1180-1207) sáng tác.

Tham khảoSửa đổi

  • C. Schima: "Die Estampie" (1995) - ISBN 90-5170-363-5
  • P. Aubry: "Estampies et danses royales" (1906)- ISBN 2-8266-0603-4
  • L. Hibberd: "Estampie and Stantipes" (1944) - in: Speculum XIX, 1944, 222 ff.
  • W. Apel: "Harvard Dictionary of Music" (1970) - Heinemann Educational Books Ltd
  • Timothy McGee, "Medieval Instrumental Dances".

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi

Xem thêmSửa đổi