Eu (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

EU hay Liên minh châu Âu là một tổ chức của các quốc gia ở trung tâm châu Âu.

EU hay Eu cũng có thể mang ý nghĩa khác:

  • Ký hiệu của nguyên tố hóa học Europi