Hiệp hội đại học châu Âu

(Đổi hướng từ European University Association)

Hiệp hội đại học châu Âu (tiếng Anh: European University Association, viết tắt EUA) đại điện và hỗ trợ hơn 850 học viện đại học ở 47 quốc gia, cung cấp một diễn đàn cộng tác và trao đổi thông tin về giáo dục đại học và các chính sách nghiên cứu.

Hiệp hội đại học châu Âu
Thành lập2001
Trụ sở chínhBruxelles, Bỉ
Chủ tịch
Rolf Tarrach
Phó chủ tịch
David Drewry
Phó chủ tịch
Martine Rahier
Trang webwww.eua.be

Tham khảo

sửa

Liên kết ngoài

sửa