Exo

trang định hướng Wikimedia

Exo hay EXO có thể chỉ:

  • Exo (nhóm nhạc), một nhóm nhạc nam Trung Quốc - Hàn Quốc
  • Exo (album), một album năm 2012 của Gatekeeper
  • Exo (tiểu thuyết), một tiểu thuyết trong Jumper series của Steven Gould
  • Exo (phương tiện công cộng), một cơ quan vận chuyển công cộng tại khu vực ở Montreal, Canada
  • Exo Inc., một công ty sản xuất thanh protein bằng bột làm từ dế
  • Enriched Xenon Observatory (EXO), một phòng thí nghiệm vật lý
  • Exo, một cuốn tiểu thuyết năm 2017 của Fonda Lee