Mở trình đơn chính

FAD hay Fad là tên viết tắt của: