Fa thứ (viết tắt là Fm) là một cung thứ dựa trên nốt Fa (F), bao gồm các nốt: Fa (F), Sol, La giáng (A), Si giáng (B), Đô (C), giáng (D), Mi giáng (E) và Fa (F). Bộ khóa của nó có 4 dấu giáng.

F minor
Giọng song songA♭ major
Giọng cùng tênFa trưởng
Component pitches
F, G, A♭, B♭, C, D♭, E♭

Trùng với cung Fa thứ chính là cung Mi thăng thứ (viết tắt là Em), dựa trên nốt Mi thăng (E), bao gồm các nốt Mi thăng (E), Fa thăng kép (Fdouble sharp), Sol thăng (G), La thăng (A), Si thăng (B), Đô thăng (C), thăng (D) và Mi thăng (E). Bộ khóa của nó 7 dấu thăng và 1 dấu thăng kép.

Âm giai cung Fa thứ

Cung thể tương đương (relative key) với nó là cung La giáng trưởng và cung thể cùng bậc (parallel key) với nó là cung Fa trưởng.

Fa thứ thường được sử dụng khi viết về nềm đam mê. Hai tác phẩm nổi tiếng viết ở cung này là bản Appassionata Sonata của Beethoven, và Giao hưởng số 49, cung Fa thứ, La Passione của Haydn.

Một vài tác phẩm viết ở cung nàySửa đổi

Tham khảoSửa đổi