Fairfax, Virginia

thành phố độc lập thuộc tiểu bang Virginia, Hoa Kỳ

Fairfax, Virginia là một thành phố thuộc quận, tiểu bang Virginia, Hoa Kỳ. Thành phố có diện tích km², dân số thời điểm năm 2000 theo điều tra của Cục điều tra dân số Hoa Kỳ là người2.

Tham khảo

sửa