Foligno là một đô thị và cộng đồng (comune) ở tỉnh Perugia trong vùng Umbria nước Ý. Đô thị Foligno có diện tích 263,7 ki lô mét vuông, dân số thời điểm năm 31 tháng 5 năm 2005 là 57.917 người. Đô thị này có các đơn vị dân cư (frazioni) sau: Các đô thị giáp ranh:

Tham khảo

sửa