Fontenay-le-Comte (tổng)

Tổng Fontenay-le-Comte
Quốc gia Pháp Pháp
Vùng Pays de la Loire
Tỉnh Vendée
Quận Fontenay-le-Comte
11
Mã của tổng
Thủ phủ Fontenay-le-Comte
Tổng ủy viên hội đồng
 –Nhiệm kỳ
Marie-Josèphe Chatevaire
Dân số không
trùng lặp
21 186 người
(1999)
Diện tích ha =  km²
Mật độ  hab./km²

Tổng Fontenay-le-Comte là một tổng, nằm ở tỉnh Vendée trong vùng Pays de la Loire.

Các xãSửa đổi

Tổng Fontenay-le-Comte bao gồm các sau:

Tham khảoSửa đổi