Đã hết thời gian dành để chạy kịch bản.

François Truffaut (6 tháng 2 năm 1932 - 21 tháng 10 năm 1984) là một trong các nhà làm phim đã tạo ra phong trào Làn sóng mới của Pháp. Với bộ phim truyện đầu tay The 400 Blows (Les Quatre Cent Coups) vào năm 1959 Truffaut đã đề cử giải Cành Cọ Vàng (Palme d'or) tại Liên hoan phim Cannes.[1]

Tiểu sử sửa

Phim sửa

Tham khảo sửa

  1. ^ Đã hết thời gian dành để chạy kịch bản.

Diễn viên nổi tiếng trong phim Truffaut sửa

Liên kết ngoài sửa

Đã hết thời gian dành để chạy kịch bản.

Đã hết thời gian dành để chạy kịch bản.