Francisco Morazán (tỉnh)

Francisco Morazán (FMO) là một tỉnh của Honduras.

Tỉnh này nằm ở trung bộ quốc gia này. Tỉnh lỵ là Tegucigalpa, cũng là thủ đô của Honduras. Cho đến năm 1943, tỉnh này vẫn có tên là tỉnh Tegucigalpa. Tỉnh được đặt tên theo anh hùng dân tộc Francisco Morazán.

Địa hình tỉnh đồi núi, có rừng bao phủ. Giữa các khu vực núi là các thung lũng như Guiamaca, Talanga, và Amarateca. Tỉnh Francisco Morazán có tổng diện tích 7.946 km² và dân số năm 2005 ước khoảng 1.680.700 người.

 1. Alubarén
 2. Cedros
 3. Curarén
 4. Distrito Central (cap. Tegucigalpa)
 5. El Porvenir
 6. Guaimaca
 7. La Libertad
 8. La Venta
 9. Lepaterique
 10. Maraita
 11. Marale
 12. Nueva Armenia
 13. Ojojona
 14. Orica
 15. Reitoca
 16. Sabanagrande
 17. San Antonio de Oriente
 18. San Buenaventura
 19. San Ignacio
 20. San Juan de Flores
 21. San Miguelito
 22. Santa Ana
 23. Santa Lucía
 24. Talanga
 25. Tatumbla
 26. Valle de Ángeles
 27. Vallecillo
 28. Villa de San Francisco
 29. Zamorano

Tham khảo

sửa