Frederick II

trang định hướng Wikimedia

Frederick II, Frederik II hay Friedrich II (tiếng Anh) có thể là: