Freestyle Scriptphông chữ kiểu script được thiết kế Martin Wait năm 1981. Phiên bản chữ đậm được thiết kế năm 1986. Các nhà xuất bản của Freestyle Script là Adobe, ITC and Letraset. Phông chữ này có 4 phiên bản: Regular, Bold, SH Reg Alt, and SB Reg Alt.[1]

Kiểu cáchScript
Nhà thiết kếMartin Wait
Xưởng in chữAdobe Systems

Tham khảo sửa

  1. ^ “Freestyle Script Font Family”. Fonts.com. Bản gốc lưu trữ ngày 25 tháng 12 năm 2018. Truy cập 24 tháng 3 năm 2018.