Fresno Alhándiga

Fresno Alhándiga là một đô thị ở tỉnh Salamanca, phía tây Tây Ban Nha, cộng đồng tự trị Castile-Leon. Đô thị này có cự ly 35 kilômét so với thành phố tỉnh lỵ Salamanca và có dân số 291 người.

Địa lýSửa đổi

Đô thị này có diện tích 13.28 km².

Đô thị này nằm ở khu vực có độ cao 835 metres trên mực nước biển.

Mã số bưu chính là 37789.

Tham khảoSửa đổi