Friedrich Wilhelm I

trang định hướng Wikimedia

Friedrich Wilhelm I. có thể là một trong hai vị sau thuộc nhà Hohenzollern, Đức: