Foot vuông

(Đổi hướng từ Ft²)

Ft² hay square foot, tạm gọi trong tiếng Việt là đơn vị bộ vuông, là một đơn vị đo lường diện tích của Anh-Mỹ (không thuộc hệ thống đo lường quốc tế SI) được sử dụng tại Hoa Kỳ, Vương quốc Anh và nhiều nơi khác. Nó được định nghĩa là diện tích của một hình vuông có các cạnh đo dài 1 bộ (tiếng Anhfoot hay bằng 0,3048 mét).

Biểu thị đơn vị sửa

Chưa được đồng thuận bằng một biểu thị chung toàn cầu nào nhưng các biểu thị sau đây được dùng:

  • square feet, square foot, square ft
  • sq feet, sq foot, sq ft, SF
  • feet/-2, foot/-2, ft/-2
  • feet^2, foot^2, ft^2
  • feet², foot², ft²
  • công thức là chiều dài nhân chiều rộng.

Bảng hoán đổi đơn vị sửa

1 bộ vuông (square foot) bằng:

Tham khảo sửa