Ft (định hướng)

Ft có thể là chữ viết tắt của:

Xem thêmSửa đổi