Trong hình học, một góc ở đỉnh (tiếng Anh: vertex angle) là góc được liên kết với một đỉnh của một đa giác. Thường thì một góc ở đỉnh của một đa giác được gọi đơn giản là một góc của đa giác. Một góc đỉnh trong một đa giác thường được đo ở phía bên trong của đỉnh[1].

Tam giác với các góc ở đỉnh a, b và c.

Ngoài góc ở đỉnh tam giác, chúng ta còn có:

  • Góc ở đỉnh bên trong đường tròn
  • Góc ở đỉnh bên ngoài đường tròn
  • Góc ở đỉnh hình nón, khối nón...

Xem thêm

sửa

Tham khảo

sửa