Trong hình học, một góc ở đỉnh (tiếng Anh: vertex angle) là góc được liên kết với một đỉnh của một đa giác. Thường thì một góc ở đỉnh của một đa giác được gọi đơn giản là một góc của đa giác. Một góc đỉnh trong một đa giác thường được đo ở phía bên trong của đỉnh[1].

Tam giác với các góc ở đỉnh a, b và c.

Xem thêm Sửa đổi

Tham khảo Sửa đổi