Góc ở tâmgóc có đỉnh trùng với tâm của đường tròn. Hai cạnh của góc ở tâm cắt đường tròn ở hai điểm, hai điểm này chia đường tròn thành hai cung (một cung lớn và một cung nhỏ).

Góc AOB có đỉnh O trùng với tâm đường tròn tâm O nên góc AOB là góc ở tâm.

Cung nhỏ gọi là cung bị chắn (do góc ở tâm chắn cung đó).

Cung nằm bên ngoài góc thì được gọi là cung lớn.

Đây rất cần phải lưu ý

Tính chấtSửa đổi

Số đo của cung bị chắn bởi góc ở tâm bằng số đo của góc ở tâm chắn cung đó.

Số đo của cung lớn bằng hiệu giữa 360o với số đo cung nhỏ.

Số đo nửa đường tròn bằng 180o.

Xem thêmSửa đổi

Chú thíchSửa đổi