Góc Euler là ba góc được giới thiệu bởi Leonhard Euler để miêu tả định hướng của một vật thể rắn. Để miêu tả như một định hướng trong không gian ba chiều Euclide theo ba tham số được yêu cầu. Chúng có thể được đưa ra bằng nhiều cách và Góc Euler là một trong số chúng.[1]

Định nghĩaSửa đổi

Trước hết, sử dụng hai hệ quy chiếu: hệ cố định   và hệ động Oxyz gắn chặt với vật chung gốc O. Gọi giao tuyến của mặt phẳng   và Oxy là ON. ON gọi là đường nút của vật.

Đưa vào các ký hiệu và tên gọi: Góc giữa đường nút ON và trục   ký hiệu là   và gọi là góc tiến động của vật. Góc giữa đường nút ON và trục Ox ký hiệu là   và gọi là góc quay riêng của vật. Góc giữa các trục   và Oz ký hiệu là   gọi là góc chương động hay góc túi sai của vật.

Các góc  ,  ,   gọi là các góc Euler.[2]

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ [1] Euler Anges From Wiki
  2. ^ Mathworld does a good job describing this issue

Liên kết ngoàiSửa đổi