Góc phương vị (tiếng Anh: azimuth /ˈæzɪməθ/ , từ tiếng Ả Rập "السَّمْت" as-sumūt, nghĩa là "các phương hướng") là một góc đo trong hệ thống định vị cầu. Như hình bên, góc phương vị là góc giữa vector bắc (N) và ảnh chiếu vuông góc của ngôi sao xuống đường chân trời.[1]

azimuth - góc phương vị

Tham khảo

sửa
  1. ^ “Azimuth”. Dictionary.com.

Thư mục

sửa
  • Rutstrum, Carl, The Wilderness Route Finder, University of Minnesota Press (2000), ISBN 0-8166-3661-3
  • U.S. Army, Advanced Map and Aerial Photograph Reading, FM 21–26, Headquarters, War Department, Washington, D.C. (ngày 17 tháng 9 năm 1941)

Liên kết ngoài

sửa