Mở trình đơn chính

Gạc trong tiếng Việt có thể là: