Mở trình đơn chính

Gấu đen là thuật những chỉ về những con gấu có bộ lông màu đen, hiện nay những loài sau đây được gọi là gấu đen: