Gấu đen

trang định hướng Wikimedia

Gấu đen là thuật những chỉ về những con gấu có bộ lông màu đen, hiện nay những loài sau đây được gọi là gấu đen: