G20

trang định hướng Wikimedia

G20 có thể là một trong các nhóm sau đây:

Ngoài ra G20 còn là viết tắt của nhiều thứ khác như: