G7 (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

G7 có thể là một trong các nghĩa sau:

  • G7: Nhóm 7 nước dân chủ và công nghiệp hàng đầu thế giới.Gồm 7 nước:Mỹ,Anh,Đức,Nhật Bản,Canada,Pháp,Ý (Italia).
  • Tên một sản phẩm cà phê của Công ty Trung Nguyên