GDP (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

GDP là từ viết tắt trong tiếng Anh để chỉ:

Trong tiếng Việt thì GDP thường được sử dụng theo nghĩa đầu tiên trong các tài liệu, sách vở và báo chí.