GND

trang định hướng Wikimedia

GND là từ viết tắt có thể dùng để chỉ: