Giấy phép Công cộng GNU

(Đổi hướng từ GNU GPLv2)

Giấy phép Công cộng GNU (tiếng Anh: GNU General Public License, viết tắt GNU GPL hay chỉ GPL) là giấy phép phần mềm tự do được sử dụng rộng rãi, đảm bảo cho người dùng cuối tự do chạy, nghiên cứu, sửa đổi và chia sẻ phần mềm.[7] Giấy phép ban đầu được viết bởi Richard Stallman của Quỹ Phần mềm Tự do (FSF) cho Dự án GNU, và cấp cho người nhận chương trình máy tính quyền của Định nghĩa Phần mềm Tự do.[8] GPL là giấy phép copyleft, có nghĩa là tác phẩm phái sinh chỉ có thể được phân phối theo các điều khoản cấp phép tương tự. Đây là sự phân biệt đối với giấy phép phần mềm tự do cho phép, trong đó giấy phép BSDGiấy phép MIT được sử dụng rộng rãi là ví dụ. GPL là giấy phép copyleft đầu tiên để sử dụng chung.

GNU General Public License
Tác giảRichard Stallman
Phiên bản3 (mới nhất)
Nhà xuất bảnFree Software Foundation
Phát hành29 tháng 6 năm 2007; 17 năm trước (2007-06-29)
Tương thích với DFSG[1]
Phần mềm tự do[2][3]
OSI chứng nhận[4]
Copyleft[2][3][5]
Liên kết giữa mã nguồn với một giấy phép khácKhông (ngoại trừ phần mềm được cấp phép theo giấy phép tương thích GPLv3)[6]
Trang mạngwww.gnu.org/licenses/gpl.html Sửa dữ liệu tại Wikidata
Logo GPLv3
Biểu trưng "Heckert" của GNU

Trong lịch sử, gia đình giấy phép GPL là một trong những giấy phép phần mềm phổ biến nhất trong lĩnh vực phần mềm tự do và nguồn mở.[7][9][10][11][12] Các chương trình phần mềm miễn phí nổi bật được cấp phép theo GPL bao gồm nhân LinuxBộ biên dịch GNU (GCC). David A. Wheeler cho rằng copyleft được cung cấp bởi GPL là rất quan trọng đối với sự thành công của các hệ thống dựa trên Linux, giúp các lập trình viên đóng góp cho hạt nhân sự đảm bảo rằng công việc của họ sẽ mang lại lợi ích cho toàn thế giới. các công ty phần mềm sẽ không phải trả lại cho cộng đồng.[13]

Trong năm 2007, phiên bản thứ ba của giấy phép (GNU GPLv3) đã được phát hành để giải quyết một số vấn đề nhận thức với phiên bản thứ hai (GNU GPLv2) đã được phát hiện trong quá trình sử dụng lâu dài của nó. Để giữ cho giấy phép cập nhật, giấy phép GPL bao gồm một điều khoản "bất kỳ phiên bản sau" tùy chọn, cho phép người dùng lựa chọn giữa các điều khoản gốc hoặc các điều khoản trong các phiên bản mới như được FSF cập nhật. Các nhà phát triển có thể bỏ qua nó khi cấp phép phần mềm của họ; ví dụ hạt nhân Linux được cấp phép theo GPLv2 mà không có mệnh đề "bất kỳ phiên bản nào sau này".[14][15]

Lịch sử

sửa

GPL được viết bởi Richard Stallman năm 1989, để sử dụng với các chương trình được phát hành như là một phần của dự án GNU. GPL ban đầu đã được dựa trên một sự thống nhất của giấy phép tương tự sử dụng cho các phiên bản đầu tiên của GNU Emacs (1985),[16] GNU DebuggerGNU C Compiler.[17] Các giấy phép này chứa các điều khoản tương tự như GPL hiện đại, nhưng cụ thể cho từng chương trình, khiến chúng không tương thích, mặc dù là cùng một giấy phép.[18] Mục tiêu của Stallman là tạo ra một giấy phép có thể được sử dụng cho bất kỳ dự án nào, do đó làm cho nhiều dự án có thể chia sẻ mã.

Phiên bản thứ hai của giấy phép, GPL v2, được phát hành vào năm 1991. Trong vòng 15 năm tiếp theo, các thành viên của cộng đồng phần mềm tự do trở nên lo ngại về các vấn đề trong giấy phép GPLv2 có thể cho ai đó khai thác phần mềm cấp phép GPL theo những cách trái với mục tiêu của giấy phép.[19] Những vấn đề này bao gồm tivoization (bao gồm phần mềm được cấp phép GPL trong phần cứng từ chối chạy các phiên bản phần mềm của nó), các vấn đề tương thích tương tự như của Affero General Public License - và các giao dịch bằng sáng chế giữa Microsoft và các nhà phân phối phần mềm tự do nguồn mở, mà một số được xem như là một nỗ lực để sử dụng các bằng sáng chế như một vũ khí chống lại cộng đồng phần mềm tự do.

Phiên bản 3 đã được phát triển để cố gắng giải quyết những mối quan ngại này và đã chính thức được phát hành vào ngày 29 tháng 6 năm 2007.[20]

Phiên bản 1

sửa

Phiên bản đầu tiên của GNU GPL,[21] phát hành ngày 25/2/1989,[22] ngăn chặn hai cách chính mà các nhà phân phối phần mềm hạn chế các quyền tự do định nghĩa phần mềm tự do. Vấn đề đầu tiên là các nhà phân phối có thể xuất bản các file nhị phân chỉ có thể thực thi được, nhưng không thể đọc hoặc sửa đổi được bởi con người. Để ngăn chặn điều này, GPLv1 đã tuyên bố rằng việc sao chép và phân phối các bản sao hoặc bất kỳ phần nào của chương trình cũng phải làm cho mã nguồn có thể đọc được theo các điều khoản cấp phép giống nhau.[23]

Vấn đề thứ hai là các nhà phân phối có thể thêm các hạn chế, hoặc thêm giấy phép, hoặc bằng cách kết hợp phần mềm với các phần mềm khác có các hạn chế khác về phân phối. Sự kết hợp của hai bộ hạn chế sẽ áp dụng đối với việc kết hợp, do đó bổ sung các hạn chế không được chấp nhận. Để ngăn chặn điều này, GPLv1 đã tuyên bố rằng các phiên bản sửa đổi, nói chung, phải được phân phối theo các điều khoản trong GPLv1.[24] Do đó, phần mềm được phân phối theo các điều khoản của GPLv1 có thể được kết hợp với phần mềm theo các điều khoản dễ hiểu hơn, vì điều này sẽ không thay đổi các điều khoản mà toàn bộ có thể được phân phối. Tuy nhiên, phần mềm được phân phối theo GPLv1 không thể được kết hợp với phần mềm được phân phối theo giấy phép hạn chế hơn, vì điều này sẽ xung đột với yêu cầu toàn bộ được phân phối theo các điều khoản của GPLv1.

Phiên bản 2

sửa

Theo Richard Stallman, thay đổi lớn trong GPLv2 là mệnh đề "Tự do hoặc chết", như ông gọi nó[18] – Phần 7. Phần này nói rằng người được cấp phép có thể phân phối tác phẩm được GPL cung cấp chỉ khi họ có thể đáp ứng tất cả các nghĩa vụ của giấy phép, mặc dù có bất kỳ nghĩa vụ pháp lý nào khác mà họ có thể có. Nói cách khác, nghĩa vụ của giấy phép có thể không bị cắt đứt do các nghĩa vụ mâu thuẫn nhau. Quy định này nhằm ngăn cản bất kỳ bên nào sử dụng khiếu nại vi phạm bằng sáng chế hoặc kiện tụng khác để làm giảm sự tự do của người dùng theo giấy phép.[18]

Đến năm 1990, nó trở nên rõ ràng rằng một giấy phép ít hạn chế hơn sẽ mang tính chiến lược hữu ích cho thư viện C và các thư viện phần mềm về cơ bản đã thực hiện công việc của những người sở hữu độc quyền hiện có;[25] khi phiên bản 2 của GPL (GPLv2) được phát hành vào tháng 6 năm 1991, do đó, giấy phép thứ hai – the GNU Library General Public License – được giới thiệu cùng một lúc và được đánh số bằng phiên bản 2 để cho thấy cả hai đều bổ sung cho nhau.[26] Các số phiên bản được phân tách vào năm 1999 khi phiên bản 2.1 của LGPL được phát hành, được đổi tên thành GNU Lesser General Public License để phản ánh vị trí của nó trong triết lý.

Phổ biến nhất "GPLv2 hoặc bất kỳ phiên bản nào sau này" được người dùng của giấy phép nêu rõ, cho phép nâng cấp lên GPLv3.

 
Richard Stallman tại buổi ra mắt dự thảo GNU GPLv3 đầu tiên tại MIT, Cambridge, Massachusetts, Hoa Kỳ. Bên phải là Giáo sư Luật Columbia, Eben Moglen, chủ tịch của Software Freedom Law Center.

Phiên bản 3

sửa

Cuối 2005, Free Software Foundation (FSF) đã công bố phiên bản 3 của GPL (GPLv3). Vào ngày 16 tháng 1 năm 2006, "bản dự thảo" đầu tiên của GPLv3 đã được xuất bản, và việc tham vấn cộng đồng đã bắt đầu. Các tham vấn cộng đồng được kế hoạch ban đầu cho 9-15 tháng, nhưng cuối cùng kéo dài đến mười tám tháng với bốn dự thảo được công bố. Các GPLv3 chính thức được phát hành bởi FSF trên 29 Tháng Sáu 2007. GPLv3 được viết bởi Richard Stallman, với cố vấn pháp lý từ Eben MoglenRichard Fontana từ Software Freedom Law Center.[27][28][29]

Theo Stallman, những thay đổi quan trọng nhất liên quan đến bằng sáng chế phần mềm, khả năng tương thích giấy phép phần mềm tự do, định nghĩa "mã nguồn", và hạn chế phần cứng về sửa đổi phần mềm ("tivoization").[27][30] Các thay đổi khác liên quan đến quốc tế hóa, cách xử lý vi phạm giấy phép và cách chủ sở hữu bản quyền cấp quyền bổ sung.

Nó cũng bổ sung một điều khoản “tước quyền” (DRM) về giá trị pháp lý, để mọi người có thể phá vỡ bất cứ điều gì mà tòa án có thể nhận ra là DRM trên phần mềm GPL mà không vi phạm luật như DMCA.[31]

Quá trình tham vấn cộng đồng được điều phối bởi Quỹ Phần mềm Tự do với sự hỗ trợ của Software Freedom Law Center, Free Software Foundation Europe,[32] và các nhóm phần mềm tự do khác. Nhận xét được thu thập từ công chúng thông qua cổng web gplv3.fsf.org,[33] sử dụng phần mềm được viết có mục đích được gọi là stet.

Trong quá trình tham vấn cộng đồng, 962 ý kiến đã được đệ trình cho dự thảo đầu tiên.[34] Đến cuối giai đoạn thảo luận, tổng cộng 2.636 ý kiến đã được đệ trình.[35][36][37]

Dự thảo thứ ba được phát hành vào ngày 28/3/2007.[38] Dự thảo này bao gồm ngôn ngữ nhằm ngăn chặn thỏa thuận bằng sáng chế liên quan đến như thỏa thuận bằng sáng chế gây tranh cãi giữa Microsoft-Novell, và hạn chế các điều khoản chống tivoization đến một định nghĩa pháp lý của một "người sử dụng" và một " sản phẩm tiêu dùng ". Nó cũng loại bỏ một cách rõ ràng phần "Giới hạn địa lý", có thể loại bỏ khả năng đã được công bố tại buổi ra mắt tham vấn cộng đồng.

Dự thảo thảo luận thứ tư,[39] là bản cuối cùng, được phát hành vào ngày 31/5/2007. Nó được giới thiệu là tương thích với Apache License v2.0 (các phiên bản trước không tương thích), làm rõ vai trò của các nhà thầu bên ngoài, và thực hiện một ngoại lệ để tránh các vấn đề nhận thức của Microsoft - Thoả thuận theo phong cách không chính xác, nói trong Phần 11 đoạn 6 rằng:

Bạn không thể chuyển nhượng công việc được bảo hiểm nếu bạn là một bên tham gia một thỏa thuận với bên thứ ba trong kinh doanh phân phối phần mềm, theo đó bạn thanh toán cho bên thứ ba dựa trên mức độ hoạt động của bạn trong việc truyền đạt công việc và theo đó bên thứ ba cấp cho bất kỳ bên nào nhận được công việc được bảo hiểm từ bạn, giấy phép bằng sáng chế phân biệt đối xử...

Điều này nhằm mục đích làm cho các giao dịch tương lai như vậy không hiệu quả. Giấy phép này cũng có nghĩa là làm cho Microsoft gia hạn giấy phép bằng sáng chế cho khách hàng của Novell về việc sử dụng phần mềm GPLv3 cho tất cả người dùng của phần mềm GPLv3 đó; điều này chỉ có thể xảy ra nếu Microsoft là một "conveyor" hợp pháp của phần mềm GPLv3..[40][41]

Dự thảo ban đầu của GPLv3 cũng cho phép người cấp phép thêm yêu cầu giống như Affero có thể đã cắm lỗ hổng ASP trong GPL.[42][43] Vì có những lo ngại về chi phí hành chính của việc kiểm tra mã cho yêu cầu bổ sung này, nên đã quyết định giữ GPL và giấy phép Affero được tách ra.[44]

Những người khác, đặc biệt là một số nhà phát triển Linux kernel cao cấp, ví dụ Linus Torvalds, Greg Kroah-Hartman, và Andrew Morton, đã bình luận với các phương tiện thông tin đại chúng và đưa ra tuyên bố công khai về phản đối của họ đối với các dự thảo 1 và 2.[45] các nhà phát triển đã đề cập đến các điều khoản dự thảo GPLv3 liên quan đến DRM/Tivoization, bằng sáng chế và "hạn chế bổ sung" và cảnh báo về việc Balkanisation của "Open Source Universe".[45][46] Linus Torvalds, người đã quyết định không chấp nhận GPLv3 cho nhân Linux,[47] nhắc lại những lời chỉ trích của ông vài năm sau đó.[48][49]

GPLv3 cải thiện khả năng tương thích với một số giấy phép phần mềm nguồn mở như Giấy phép Apache, phiên bản 2.0 và Giấy phép Công cộng GNU Affero, mà GPLv2 không tương thích.[50] Tuy nhiên, phần mềm GPLv3 chỉ có thể được kết hợp và chia sẻ mã với phần mềm GPLv2 nếu giấy phép GPLv2 được sử dụng có mệnh đề "hoặc sau" tùy chọn và phần mềm được nâng cấp lên GPLv3. Trong khi điều khoản "GPLv2 hoặc bất kỳ phiên bản sau này" nào được FSF coi là dạng phổ biến nhất của phần mềm cấp phép GPLv2,[51] Nhà phát triển Toybox Rob Landley đã mô tả nó như là một điều khoản cứu sinh.[52][53] Các dự án phần mềm được cấp phép với mệnh đề tùy chọn "hoặc sau này" bao gồm Dự án GNU, trong khi một ví dụ nổi bật không có mệnh đề là hạt nhân Linux.[47]

Phiên bản cuối cùng của văn bản giấy phép đã được xuất bản vào ngày 29/6/2007.[54]

Ý tưởng của giấy phép

sửa

Giấy phép GPL phiên bản 2 gồm 12 điều khoản, phiên bản 3 gồm 17 điều khoản. Ý tưởng của nó là:

1. Phần mềm GPL phải là phần mềm tự do.

Tức là người sử dụng có 4 quyền sau với phần mềm GPL:

 • Tự do chạy chương trình, cho bất cứ mục đích nào.
 • Tự do tìm hiểu cách hoạt động của chương trình, và tự do sửa đổi nó. (Quyền truy cập mã nguồn là điều kiện tiên quyết cho quyền tự do này.)
 • Tự do tái phân phối bản sao.
 • Tự do cải tiến chương trình, và phát hành những gì cải tiến ra công cộng. (Quyền truy cập mã nguồn là điều kiện tiên quyết cho quyền tự do này.)

So sánh với thoả thuận giấy phép người dùng cuối của phần mềm thương mại thường không cho người dùng cuối quyền nào trừ quyền sử dụng phần mềm và luôn hạn chế kỹ thuật phân tích ngược (reverse engineering).

Một phiên bản của GNU GPL (Bản tiếng Anh) thuộc năm 1991

sửa

    GNU GENERAL PUBLIC LICENSE

       Version 2, June 1991

Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.

                          675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies

of this license document, but changing it is not allowed.

    Preamble

  The licenses for most software are designed to take away your

freedom to share and change it.  By contrast, the GNU General Public

License is intended to guarantee your freedom to share and change free

software--to make sure the software is free for all its users.  This

General Public License applies to most of the Free Software

Foundation's software and to any other program whose authors commit to

using it.  (Some other Free Software Foundation software is covered by

the GNU Library General Public License instead.)  You can apply it to

your programs, too.

  When we speak of free software, we are referring to freedom, not

price.  Our General Public Licenses are designed to make sure that you

have the freedom to distribute copies of free software (and charge for

this service if you wish), that you receive source code or can get it

if you want it, that you can change the software or use pieces of it

in new free programs; and that you know you can do these things.

  To protect your rights, we need to make restrictions that forbid

anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the rights.

These restrictions translate to certain responsibilities for you if you

distribute copies of the software, or if you modify it.

  For example, if you distribute copies of such a program, whether

gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that

you have.  You must make sure that they, too, receive or can get the

source code.  And you must show them these terms so they know their

rights.

  We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and

(2) offer you this license which gives you legal permission to copy,

distribute and/or modify the software.

  Also, for each author's protection and ours, we want to make certain

that everyone understands that there is no warranty for this free

software.  If the software is modified by someone else and passed on, we

want its recipients to know that what they have is not the original, so

that any problems introduced by others will not reflect on the original

authors' reputations.

  Finally, any free program is threatened constantly by software

patents.  We wish to avoid the danger that redistributors of a free

program will individually obtain patent licenses, in effect making the

program proprietary.  To prevent this, we have made it clear that any

patent must be licensed for everyone's free use or not licensed at all.

  The precise terms and conditions for copying, distribution and

modification follow.

    GNU GENERAL PUBLIC LICENSE

   TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

  0. This License applies to any program or other work which contains

a notice placed by the copyright holder saying it may be distributed

under the terms of this General Public License.  The "Program", below,

refers to any such program or work, and a "work based on the Program"

means either the Program or any derivative work under copyright law:

that is to say, a work containing the Program or a portion of it,

either verbatim or with modifications and/or translated into another

language.  (Hereinafter, translation is included without limitation in

the term "modification".)  Each licensee is addressed as "you".

Activities other than copying, distribution and modification are not

covered by this License; they are outside its scope.  The act of

running the Program is not restricted, and the output from the Program

is covered only if its contents constitute a work based on the

Program (independent of having been made by running the Program).

Whether that is true depends on what the Program does.

  1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program's

source code as you receive it, in any medium, provided that you

conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate

copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the

notices that refer to this License and to the absence of any warranty;

and give any other recipients of the Program a copy of this License

along with the Program.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and

you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

  2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion

of it, thus forming a work based on the Program, and copy and

distribute such modifications or work under the terms of Section 1

above, provided that you also meet all of these conditions:

    a) You must cause the modified files to carry prominent notices

    stating that you changed the files and the date of any change.

    b) You must cause any work that you distribute or publish, that in

    whole or in part contains or is derived from the Program or any

    part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third

    parties under the terms of this License.

    c) If the modified program normally reads commands interactively

    when run, you must cause it, when started running for such

    interactive use in the most ordinary way, to print or display an

    announcement including an appropriate copyright notice and a

    notice that there is no warranty (or else, saying that you provide

    a warranty) and that users may redistribute the program under

    these conditions, and telling the user how to view a copy of this

    License.  (Exception: if the Program itself is interactive but

    does not normally print such an announcement, your work based on

    the Program is not required to print an announcement.)

These requirements apply to the modified work as a whole.  If

identifiable sections of that work are not derived from the Program,

and can be reasonably considered independent and separate works in

themselves, then this License, and its terms, do not apply to those

sections when you distribute them as separate works.  But when you

distribute the same sections as part of a whole which is a work based

on the Program, the distribution of the whole must be on the terms of

this License, whose permissions for other licensees extend to the

entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest

your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to

exercise the right to control the distribution of derivative or

collective works based on the Program.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Program

with the Program (or with a work based on the Program) on a volume of

a storage or distribution medium does not bring the other work under

the scope of this License.

  3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it,

under Section 2) in object code or executable form under the terms of

Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the following:

    a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable

    source code, which must be distributed under the terms of Sections

    1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,

    b) Accompany it with a written offer, valid for at least three

    years, to give any third party, for a charge no more than your

    cost of physically performing source distribution, a complete

    machine-readable copy of the corresponding source code, to be

    distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium

    customarily used for software interchange; or,

    c) Accompany it with the information you received as to the offer

    to distribute corresponding source code.  (This alternative is

    allowed only for noncommercial distribution and only if you

    received the program in object code or executable form with such

    an offer, in accord with Subsection b above.)The source code for a work means the preferred form of the work for

making modifications to it.  For an executable work, complete source

code means all the source code for all modules it contains, plus any

associated interface definition files, plus the scripts used to

control compilation and installation of the executable.  However, as a

special exception, the source code distributed need not include

anything that is normally distributed (in either source or binary

form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the

operating system on which the executable runs, unless that component

itself accompanies the executable.

If distribution of executable or object code is made by offering

access to copy from a designated place, then offering equivalent

access to copy the source code from the same place counts as

distribution of the source code, even though third parties are not

compelled to copy the source along with the object code.

  4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program

except as expressly provided under this License.  Any attempt

otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is

void, and will automatically terminate your rights under this License.

However, parties who have received copies, or rights, from you under

this License will not have their licenses terminated so long as such

parties remain in full compliance.

  5. You are not required to accept this License, since you have not

signed it.  However, nothing else grants you permission to modify or

distribute the Program or its derivative works.  These actions are

prohibited by law if you do not accept this License.  Therefore, by

modifying or distributing the Program (or any work based on the

Program), you indicate your acceptance of this License to do so, and

all its terms and conditions for copying, distributing or modifying

the Program or works based on it.

  6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the

Program), the recipient automatically receives a license from the

original licensor to copy, distribute or modify the Program subject to

these terms and conditions.  You may not impose any further

restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein.

You are not responsible for enforcing compliance by third parties to

this License.

  7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent

infringement or for any other reason (not limited to patent issues),

conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or

otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not

excuse you from the conditions of this License.  If you cannot

distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this

License and any other pertinent obligations, then as a consequence you

may not distribute the Program at all.  For example, if a patent

license would not permit royalty-free redistribution of the Program by

all those who receive copies directly or indirectly through you, then

the only way you could satisfy both it and this License would be to

refrain entirely from distribution of the Program.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under

any particular circumstance, the balance of the section is intended to

apply and the section as a whole is intended to apply in other

circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any

patents or other property right claims or to contest validity of any

such claims; this section has the sole purpose of protecting the

integrity of the free software distribution system, which is

implemented by public license practices.  Many people have made

generous contributions to the wide range of software distributed

through that system in reliance on consistent application of that

system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing

to distribute software through any other system and a licensee cannot

impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to

be a consequence of the rest of this License.

  8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in

certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the

original copyright holder who places the Program under this License

may add an explicit geographical distribution limitation excluding

those countries, so that distribution is permitted only in or among

countries not thus excluded.  In such case, this License incorporates

the limitation as if written in the body of this License.

  9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions

of the General Public License from time to time.  Such new versions will

be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to

address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number.  If the Program

specifies a version number of this License which applies to it and "any

later version", you have the option of following the terms and conditions

either of that version or of any later version published by the Free

Software Foundation.  If the Program does not specify a version number of

this License, you may choose any version ever published by the Free Software

Foundation.

  10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free

programs whose distribution conditions are different, write to the author

to ask for permission.  For software which is copyrighted by the Free

Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes

make exceptions for this.  Our decision will be guided by the two goals

of preserving the free status of all derivatives of our free software and

of promoting the sharing and reuse of software generally.

    NO WARRANTY

  11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY

FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW.  EXCEPT WHEN

OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES

PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED

OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF

MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  THE ENTIRE RISK AS

TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU.  SHOULD THE

PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING,

REPAIR OR CORRECTION.

  12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING

WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR

REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES,

INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING

OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED

TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY

YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER

PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE

POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

     END OF TERMS AND CONDITIONS

    How to Apply These Terms to Your New Programs

  If you develop a new program, and you want it to be of the greatest

possible use to the public, the best way to achieve this is to make it

free software which everyone can redistribute and change under these terms.

  To do so, attach the following notices to the program.  It is safest

to attach them to the start of each source file to most effectively

convey the exclusion of warranty; and each file should have at least

the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found.

    <one line to give the program's name and a brief idea of what it does.>

    Copyright (C) 19yy  <name of author>

    This program is free software; you can redistribute it and/or modify

    it under the terms of the GNU General Public License as published by

    the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or

    (at your option) any later version.

    This program is distributed in the hope that it will be useful,

    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of

    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the

    GNU General Public License for more details.

    You should have received a copy of the GNU General Public License

    along with this program; if not, write to the Free Software

    Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA.

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

If the program is interactive, make it output a short notice like this

when it starts in an interactive mode:

    Gnomovision version 69, Copyright (C) 19yy name of author

    Gnomovision comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type `show w'.

    This is free software, and you are welcome to redistribute it

    under certain conditions; type `show c' for details.

The hypothetical commands `show w' and `show c' should show the appropriate

parts of the General Public License.  Of course, the commands you use may

be called something other than `show w' and `show c'; they could even be

mouse-clicks or menu items--whatever suits your program.

You should also get your employer (if you work as a programmer) or your

school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the program, if

necessary.  Here is a sample; alter the names:

  Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the program

  `Gnomovision' (which makes passes at compilers) written by James Hacker.

  <signature of Ty Coon>, 1 April 1989

  Ty Coon, President of Vice

This General Public License does not permit incorporating your program into

proprietary programs.  If your program is a subroutine library, you may

consider it more useful to permit linking proprietary applications with the

library.  If this is what you want to do, use the GNU Library General

Public License instead of this License.

Xem thêm

sửa

Chú thích

sửa
 1. ^ “License information”. The Debian Project. Software in the Public Interest (xuất bản ngày 12 tháng 7 năm 2017). 1997–2017. Lưu trữ bản gốc ngày 20 tháng 7 năm 2017. Truy cập ngày 20 tháng 7 năm 2017. ... This page presents the opinion of some debian-legal contributors on how certain licenses follow the Debian Free Software Guidelines (DFSG). ... Licenses currently found in Debian main include:
  • ...
  • Expat/MIT-style licenses
  • ...
 2. ^ a b “Various Licenses and Comments about Them”. The GNU Project. Free Software Foundation (xuất bản ngày 4 tháng 4 năm 2017). 2014–2017. GNU General Public License (GPL) version 3. Lưu trữ bản gốc ngày 20 tháng 7 năm 2017. Truy cập ngày 20 tháng 7 năm 2017. ... This is the latest version of the GNU GPL: a free software license, and a copyleft license. ... Please note that GPLv3 is not compatible with GPLv2 by itself. However, most software released under GPLv2 allows you to use the terms of later versions of the GPL as well. When this is the case, you can use the code under GPLv3 to make the desired combination. ...
 3. ^ a b “Various Licenses and Comments about Them”. The GNU Project. Free Software Foundation (xuất bản ngày 4 tháng 4 năm 2017). 2014–2017. GNU General Public License (GPL) version 2. Lưu trữ bản gốc ngày 20 tháng 7 năm 2017. Truy cập ngày 20 tháng 7 năm 2017. ... This is the previous version of the GNU GPL: a free software license, and a copyleft license. ... Please note that GPLv2 is, by itself, not compatible with GPLv3. However, most software released under GPLv2 allows you to use the terms of later versions of the GPL as well. When this is the case, you can use the code under GPLv3 to make the desired combination. ...
 4. ^ “Licenses by Name”. Open Source Initiative. 16 tháng 7 năm 2024. Lưu trữ bản gốc ngày 20 tháng 7 năm 2017. Truy cập ngày 20 tháng 7 năm 2017. ... The following licenses have been approved by the OSI. ...
  • GNU General Public License version 2 (GPL-2.0)
  • GNU General Public License version 3 (GPL-3.0)
  • ...
 5. ^ “Copyleft: Pragmatic Idealism – Free Software Foundation”. Free Software Foundation. Truy cập ngày 10 tháng 12 năm 2009.
 6. ^ “If a library is released under the GPL (not the LGPL)”. Free Software Foundation.
 7. ^ a b “Top 20 licenses”. Black Duck Software. ngày 19 tháng 11 năm 2015. Bản gốc lưu trữ ngày 19 tháng 7 năm 2016. Truy cập ngày 21 tháng 11 năm 2018. 1. MIT license 24%, 2. GNU General Public License (GPL) 2.0 23%, 3. Apache License 16%, 4. GNU General Public License (GPL) 3.0 9%, 5. BSD License 2.0 (3-clause, New or Revised) License 6%, 6. GNU Lesser General Public License (LGPL) 2.1 5%, 7. Artistic License (Perl) 4%, 8. GNU Lesser General Public License (LGPL) 3.0 2%, 9. Microsoft Public License 2%, 10. Eclipse Public License (EPL) 2%
 8. ^ GPL FAQ: Does using the GPL for a program make it GNU Software?
 9. ^ David A. Wheeler. “Estimating Linux's Size”.
 10. ^ “Freecode's statistics page”. Bản gốc lưu trữ ngày 28 tháng 8 năm 2008. GPL 60.5%, lGPLv2 6.9%, GPLv2 1.9% GPLv3 1.6%
 11. ^ Asay, Matt (ngày 23 tháng 7 năm 2009). “GPLv3 hits 50 percent adoption | The Open Road - CNET News”. News.cnet.com. Bản gốc lưu trữ ngày 29 tháng 10 năm 2013. Truy cập ngày 21 tháng 11 năm 2018.
 12. ^ License proliferation: a naive quantitative analysis on lwn.net Walter van Holst is a legal consultant at the Dutch IT consulting company mitopics. ... Walter instead chose to use data from a software index, namely Freecode ... Walter's 2009 data set consisted of 38,674 projects ... The final column in the table shows the number of projects licensed under "any version of the GPL". In addition, Walter presented pie charts that showed the proportion of projects under various common licenses. Notable in those data sets was that, whereas in 2009 the proportion of projects licensed GPLv2-only and GPLv3 was respectively 3% and 2%, by 2013, those numbers had risen to 7% and 5%.
 13. ^ “Why the GPL rocketed Linux to success”. Bản gốc lưu trữ ngày 25 tháng 6 năm 2013. Truy cập ngày 21 tháng 11 năm 2018. So while the BSDs have lost energy every time a company gets involved, the GPL'ed programs gain every time a company gets involved.
 14. ^ Torvalds, Linus. “COPYING”. kernel.org. Also note that the only valid version of the GPL as far as the kernel is concerned is _this_ particular version of the license (ie v2, not v2.2 or v3.x or whatever), unless explicitly otherwise stated.
 15. ^ Linus Torvalds (ngày 8 tháng 9 năm 2000). “Linux-2.4.0-test8”. lkml.iu.edu. The only one of any note that I'd like to point out directly is the clarification in the COPYING file, making it clear that it's only _that_particular version of the GPL that is valid for the kernel. This should not come as any surprise, as that's the same license that has been there since 0.12 or so, but I thought I'd make that explicit
 16. ^ “GNU Emacs Copying Permission Notice (1985)”. Truy cập ngày 8 tháng 11 năm 2015.
 17. ^ “The History of the GPL”. Truy cập ngày 24 tháng 11 năm 2011.
 18. ^ a b c Stallman, Richard (ngày 21 tháng 4 năm 2006). “Presentation at the second international GPLv3 conference, held in Porto Alegre”.
 19. ^ “Why Upgrade to GPL Version 3 --GPLv3”. Fsf.org. Truy cập ngày 17 tháng 3 năm 2011.
 20. ^ “FSF releases the GNU General Public License, version 3 – Free Software Foundation – working together for free software”. Fsf.org. Truy cập ngày 15 tháng 1 năm 2011.
 21. ^ “GNU General Public License, version 1”.
 22. ^ “New General Public License”.
 23. ^ Sections 3a and 3b of the license
 24. ^ Sections 2b and 4 of the license
 25. ^ For the reasoning see The GNU project.
 26. ^ “GNU Library General Public License, version 2.0”. Truy cập ngày 21 tháng 11 năm 2018.
 27. ^ a b Stallman, Richard (ngày 25 tháng 2 năm 2006). “Presentation in Brussels, Belgium—the first day of that year's FOSDEM conference”. Bản gốc lưu trữ ngày 25 tháng 8 năm 2017. Truy cập ngày 27 tháng 11 năm 2018.
 28. ^ “GPLv3 authors comment on final draft”. Bản gốc lưu trữ ngày 28 tháng 1 năm 2013. Truy cập ngày 4 tháng 3 năm 2008.
 29. ^ “The GPLv3 process: Public consultation and private drafting”. Truy cập ngày 4 tháng 3 năm 2008.
 30. ^ Interview with Richard Stallman Lưu trữ 2017-11-20 tại Wayback Machine, Free Software Magazine, ngày 23 tháng 1 năm 2008.
 31. ^ “A Quick Guide to GPLv3 – GNU Project – Free Software Foundation (FSF)”. Free Software Foundation.
 32. ^ “GPLv3: Drafting version 3 of the GNU General Public License”. Free Software Foundation Europe.
 33. ^ “gplv3.fsf.org comments for discussion draft 4”.
 34. ^ “gplv3.fsf.org comments for draft 1”. Bản gốc lưu trữ ngày 26 tháng 6 năm 2008. Truy cập ngày 27 tháng 11 năm 2018. Showing comments in file 'gplv3-draft-1' ... found 962
 35. ^ “gplv3.fsf.org comments for draft 2”. Showing comments in file 'gplv3-draft-1' ... found 727
 36. ^ “gplv3.fsf.org comments for draft 3”. Bản gốc lưu trữ ngày 3 tháng 7 năm 2008. Truy cập ngày 27 tháng 11 năm 2018. Showing comments in file 'gplv3-draft-3' ... found 649
 37. ^ “gplv3.fsf.org comments for draft 4”. Showing comments in file 'gplv3-draft-4' ... found 298
 38. ^ “Guide to the third draft of GPLv3”.
 39. ^ “Final Discussion Draft”. Truy cập ngày 4 tháng 6 năm 2007.
 40. ^ “GPL version 3 FAQ”. Truy cập ngày 4 tháng 6 năm 2007.
 41. ^ “Fourth Discussion Draft Rationale” (PDF). Truy cập ngày 4 tháng 6 năm 2007.
 42. ^ Tiemann, Michael (ngày 7 tháng 6 năm 2007). “GNU Affero GPL version 3 and the "ASP loophole". OSI. Bản gốc lưu trữ ngày 14 tháng 8 năm 2020. Truy cập ngày 19 tháng 8 năm 2013.
 43. ^ List of free-software licences on the FSF website: We recommend that developers consider using the GNU AGPL for any software which will commonly be run over a network.
 44. ^ Why did you decide to write the GNU Affero GPLv3 as a separate license? on gnu.org
 45. ^ a b James E.J. Bottomley; Mauro Carvalho Chehab; Thomas Gleixner; Christoph Hellwig; Dave Jones; Greg Kroah-Hartman; Tony Luck; Andrew Morton; Trond Myklebust; David Woodhouse (ngày 15 tháng 9 năm 2006). “Kernel developers' position on GPLv3 - The Dangers and Problems with GPLv3”. LWN.net. Truy cập ngày 11 tháng 3 năm 2015. The current version (Discussion Draft 2) of GPLv3 on first reading fails the necessity test of section 1 on the grounds that there's no substantial and identified problem with GPLv2 that it is trying to solve. However, a deeper reading reveals several other problems with the current FSF draft: 5.1 DRM Clauses ... 5.2 Additional Restrictions Clause ... 5.3 Patents Provisions ... since the FSF is proposing to shift all of its projects to GPLv3 and apply pressure to every other GPL licensed project to move, we foresee the release of GPLv3 portends the Balkanisation of the entire Open Source Universe upon which we rely.
 46. ^ Petreley, Nicholas (ngày 27 tháng 9 năm 2006). “A fight against evil or a fight for attention?”. linuxjournal.com. Truy cập ngày 11 tháng 3 năm 2015. Second, the war between Linus Torvalds and other Kernel developers and the Free Software Foundation over GPLv3 is continuing, with Torvalds saying he's fed up with the FSF.
 47. ^ a b Torvalds, Linus. “COPYING”. kernel.org. Truy cập ngày 13 tháng 8 năm 2013. Also note that the only valid version of the GPL as far as the kernel is concerned is _this_ particular version of the license (ie v2, not v2.2 or v3.x or whatever), unless explicitly otherwise stated.
 48. ^ Linus Torvalds says GPL v3 violates everything that GPLv2 stood for Debconf 2014, Portland, Oregon (accessed ngày 11 tháng 3 năm 2015)
 49. ^ Kerner, Sean Michael (ngày 8 tháng 1 năm 2008). “Torvalds Still Keen On GPLv2”. internetnews.com. Truy cập ngày 12 tháng 2 năm 2015. In some ways, Linux was the project that really made the split clear between what the FSF is pushing which is very different from what open source and Linux has always been about, which is more of a technical superiority instead of a -- this religious belief in freedom," Torvalds told Zemlin. So, the GPL Version 3 reflects the FSF's goals and the GPL Version 2 pretty closely matches what I think a license should do and so right now, Version 2 is where the kernel is.
 50. ^ “GPL 3 Overview”. Tech LawForum. ngày 29 tháng 6 năm 2007. Truy cập ngày 2 tháng 9 năm 2013.
 51. ^ “A Quick Guide to GPLv3 – GNU Project – Free Software Foundation (FSF)”. Free Software Foundation.
 52. ^ Landley, Rob. “Embedded Linux Conference 2013 - Toybox: Writing a New Command Line” (video). The Linux Foundation. Truy cập ngày 24 tháng 6 năm 2016. GPLv3 broke "the" GPL into incompatible forks that can't share code. ... FSF expected universal compliance, but hijacked lifeboat clause when boat wasn't sinking. ...
 53. ^ Landley, Rob. “CELF 2013 Toybox talk”. landley.net. Truy cập ngày 21 tháng 8 năm 2013. GPLv3 broke "the" GPL into incompatible forks that can't share code. ... FSF expected universal compliance, but hijacked lifeboat clause when boat wasn't sinking. ...
 54. ^ “GNU General Public License”. Truy cập ngày 15 tháng 6 năm 2012.

Liên kết ngoài

sửa