Ga đường sắt

công trình đường sắt, địa điểm tàu dừng để bốc dỡ hàng và đón trả khách

Ga đường sắt, hay nhà ga là một bộ phận của hệ thống đường sắt nơi mà các chuyến tàu hỏa/tàu điện dừng để xếp dỡ hàng hóa hoặc đón trả hành khách.

Nhà ga Broad Green, Liverpool, 1962, khánh thành năm 1830, là nhà ga cổ nhất thế giới hiện vẫn được dùng làm ga hành khách.

Chú thích

sửa