Ga Sangdong là ga đường sắt trên Tuyến Gyeongbu.


Tham khảoSửa đổi