Gabino-Alejandro Carriedo

Gabino-Alejandro Carriedonhà thơ người Tây Ban Nha, sinh năm 1823Palencia. Hoạt động tích cực trong phong trào thơ ca hiện thực cùng với Angel Crespo, Blas de Otero, Celaya... Carriedo mất năm 1981.

Tác phẩmSửa đổi

  • Tập thơ lên án của Castille
  • Những chiếc cánh bị cắt đứt
  • Quả tim trong nắm tay
  • ...

Tham khảoSửa đổi