Gaia

trang định hướng Wikimedia

Gaia, cũng được viết là Gaya, Gæa, Gaea, Gaïa, Gaya, hay Ge, có thể có một trong các nghĩa sau (xem thêm Gaya (định hướng)):