Galerucinae là một phân họ lớn bọ cánh cứng trong họ Chrysomelidae, gồm khoảng 15.000 loài, phân loại trong hơn 1.000 chi. Trong đó có khoảng 500 chi chứa 8.000 loài thuộc tông Alticini.[3][4]

Galerucinae
Khoảng thời gian tồn tại: Santonian–nay
Lỗi biểu thức: Dư toán tử <

Lỗi biểu thức: Dư toán tử <

Trirhabda flavolimbata
Phân loại khoa học e
Vực: Eukaryota
Giới: Animalia
Ngành: Arthropoda
Lớp: Insecta
Bộ: Coleoptera
Họ: Chrysomelidae
Phân họ: Galerucinae
Latreille, 1802
Tông[2]
Sermylassa halensis
Phyllobrotica quadrimaculata
Luperaltica nigripalpis

Một số chi tiêu biểu

sửa

Hình ảnh

sửa

Chú thích

sửa
  1. ^ Nadein, Konstantin S.; Perkovsky, Evgeny E. (2018). “A new tribe of Galerucinae leaf beetle (Insecta: Coleoptera: Chrysomelidae) from the Upper Cretaceous Taimyr amber”. Cretaceous Research. 84: 97–106. Bibcode:2018CrRes..84...97N. doi:10.1016/j.cretres.2017.10.023.
  2. ^ Bouchard, Patrice; Bousquet, Yves; Davies, Anthony E.; Alonso-Zarazaga, Miguel A.; và đồng nghiệp (2011). “Family-group names in Coleoptera (Insecta)”. ZooKeys (88): 1–972. doi:10.3897/zookeys.88.807. ISSN 1313-2989. PMC 3088472. PMID 21594053.
  3. ^ Nie, R-E; Bezděk, J.; Yang, X-K (2017). “How many genera and species of Galerucinae s. str. do we know? Updated statistics (Coleoptera, Chrysomelidae). In: Chaboo CS, Schmitt M (Eds) Research on Chrysomelidae”. ZooKeys (720): 91–102. doi:10.3897/zookeys.720.13517. ISSN 1313-2989. PMC 5740445. PMID 29290727.
  4. ^ Nadein, K.S. (2013). “Catalogue of Alticini genera of the World (Coleoptera: Chrysomelidae)”. Beetles and Coleopterists website. Zoological Institute, Saint-Petersburg.
  5. ^ BEZDĚK, Jan (17 tháng 12 năm 2012). “Galerucinae (Coleoptera: Chrysomelidae) of Socotra Island, with a review of taxa recorded from Yemen” (PDF). Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae. 52 (supplementum 2): 544.

Tham khảo

sửa