Gam (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Gam có thể là:

  • Đơn vị đo khối lượng: Gam hay gram, bằng 1/1000 kg
  • Khái niệm âm nhạc: Gam (nhạc)