Gambier

trang định hướng Wikimedia

Gambier có thể chỉ:

Người
Địa điểm