Gamma (chữ hoa Γ, chữ thường γ; tiếng Hy Lạp: Γάμμα) là chữ cái thứ ba trong bảng chữ cái Hy Lạp. Trong hệ thống các chữ số Hy Lạp, nó mang giá trị là 3. Nó được bắt nguồn từ chữ cái Gimel trong bảng chữ cái Phoenicia. Các chữ cái bắt nguồn từ Gamma gồm chữ cái CG trong tiếng La Mã và các chữ Ge Г và Ghe Ґ trong bảng chữ cái Kirin.[1]

Sử dụngSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ “Greek Alphabet Symbols”. Rapid Tables. Truy cập ngày 25 tháng 8 năm 2014.