Gaṇasangha[1] (Sanskrit: गणसङ्घ) hoặc Gaṇarājya[2] (Sanskrit: गणराज्य) là một dạng chính thể tập quyền hoặc cộng hòa cổ đại trong thời kỳ Mahajanapada ở phía Đông Ấn Độ cổ đại. Mô hình phổ biến của dạng chính thể này có thể là thị tộc đơn nhất (như tiểu quốc Shakya) hoặc liên minh thị tộc (như tiểu quốc Koli). Chính thể này rất thịnh hành ở các tiểu quốc tương ứng với các vị trí gần biên giới Ấn Độ ngày nay.[1]


Chú thích

sửa
  1. ^ a b Thapar, Romila (2002). “Early India: From the Origins to AD 1300”. Google Books. University of California. tr. 146–150. Truy cập ngày 28 tháng 10 năm 2013.
  2. ^ Majumdar, Asoke Kumar (1977), Concise History of Ancient India: Political theory, administration and economic life, Munshiram Manoharlal Publishers, tr. 140

Tham khảo

sửa