Gastrotricha (thường được biết đến như Giun bụng lông) là một ngành động vật có kích thước hiển vi (0.06-3.0 mm, giống giun, động vật khoang giả, và phân bố rộng rãi và phong phú ở môi trườngnước ngọt và biển. Gastrotricha được chia làm hai bộ, gần tất cả các loài Macrodasyida đều sống ở biển, và Chaetonotida, một vài sống ở biển và một số khác ở nước ngọt. Gần tám trăm loài gastrotricha đã được mô tả.

Gastrotrich
Gastrotrich.jpg
Darkfield photograph of a gastrotrich
Phân loại khoa học
Giới (regnum)Animalia
Liên ngành (superphylum)Platyzoa
Ngành (phylum)Gastrotricha
Metschnikoff, 1865[1]
Bộ

Tên và phân loại họcSửa đổi

Tên "gastrotricha" đến từ tiếng Hy Lạp γαστήρ gaster, nghĩa là "dạ dày", và θρίξ thrix, nghĩa là "lông".[2] Tên này được đặt bởi nhà động vật học người Nga Élie Metchnikoff năm 1865.[1]

Mối quan hệ giữa gastrotricha với các ngành khác không rõ ràng. Về hình thái học đưa ra giả thuyết nó gần với Gnathostomulida, Rotifera, hay Nematoda. Mặt khác, nghiên cứu gen đặt chúng gần với Platyhelminthes, Ecdysozoa hay Lophotrochozoa.[3] Tới năm 2011, khoảng 790 loài đã được mô tả.[4] Ngành này gồm một lớp duy nhất, chia làm hai bộ: MacrodasyidaChaetonotida.[5] Edward Ruppert et al. ghi nhận rằng Macrodasyida gần như hoàn toàn sống ở biển,[5] trừ hai loài hiếm và ít được nghiên cứu, Marinellina flagellataRedudasys fornerise là sống ở nước ngọt.[6] Chaetonotida sống ở cả nước mặn và nước ngọt.[5]

Các họ và chiSửa đổi

Gastrotricha được chia thành hai bộ và một số họ:[1][3]

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ a ă â Todaro, Antonio (2013). “Gastrotricha”. Cơ sở dữ liệu sinh vật biển. Truy cập ngày 26 tháng 1 năm 2014. 
  2. ^ “Gastrotrich”. The Free Dictionary. Truy cập ngày 29 tháng 1 năm 2014. 
  3. ^ a ă Todaro, M. A. (ngày 3 tháng 1 năm 2014). “Gastrotricha”. Truy cập ngày 23 tháng 1 năm 2014. 
  4. ^ Zhang, Z.-Q. (2011). “Animal biodiversity: An introduction to higher-level classification and taxonomic richness” (PDF). Zootaxa 3148: 7–12. 
  5. ^ a ă â Ruppert, Edward E.; Fox, Richard, S.; Barnes, Robert D. (2004). Invertebrate Zoology, 7th edition. Cengage Learning. tr. 753–757. ISBN 978-81-315-0104-7. 
  6. ^ doi:10.1371/journal.pone.0031740
    Hoàn thành chú thích này

Liên kết ngoàiSửa đổi