Gateway

trang định hướng Wikimedia

Gateway có thể có các nghĩa sau:

Công nghệSửa đổi

  • Gateway (mạng máy tính), là một nút mạng được trang bị để giao tiếp với các mạng dùng những chuẩn giao tiếp khác.

Công tySửa đổi

Trường họcSửa đổi

Địa điểmSửa đổi

ÚcSửa đổi

CanadaSửa đổi

Hong KongSửa đổi

Ấn ĐộSửa đổi

SingaporeSửa đổi

Nam PhiSửa đổi

Hoa Kỳ/MỹSửa đổi

Âm nhạcSửa đổi