Gaulois

trang định hướng Wikimedia

Gaulois có thể là:

  • Từ tiếng Pháp nói về một người xứ Gaul
  • Le Gaulois (1868-1929), một tờ báo cánh hữu của Pháp
  • Tàu chiến Pháp Gaulois (1896-1916)