Gazu Hyakki Yagyō (画図百鬼夜行 (Họa Đồ Bách Quỷ Dạ Hành)?) là cuốn đầu tiên trong bộ tứ sách tranh e-hon Gazu Hyakki Yagyō nổi tiếng của họa sĩ Nhật Bản Toriyama Sekien, được xuất bản năm 1776. Mặc dù tựa đề dịch ra từng chữ là "Tranh vẽ về cuộc diễu hành ban đêm của một trăm con quỷ" nhưng nó lại được dựa trên một thành ngữ là hyakki yagyō, ngụ ý nói đến một bầy vô số con không thể đếm được.

Quyển sách là một bản trích yếu về các sinh vật siêu nhiên, một bộ sưu tập về các loài ma quỷ, linh hồn, yêu quái, quái vật từ văn học,truyện dân gian và những tác phẩm nghệ thuật khác. Các bức vẽ trong Gazu Hyakki Yagyō có sự ảnh hưởng mạnh từ một tập tranh cuộn năm 1737 có tênHyakkai Zukan của họa sĩ Sawaki Sūshi. Họa sĩ Sekien có sự đổi mới ở chỗ ông đã soạn ra tập tranh bằng phương pháp in khối gỗ mà có thể được sản xuất hàng loạt trong một khuôn khổ sách giới hạn. Có ý định ban đầu là một tập sách nhái lại của những cuốn sách tham khảo đã nổi tiếng thời bấy giờ như Wakan Sansai Zue, nó đã trở thành một cuốn sách tham khảo theo cách riêng của nó, và ảnh hưởng sâu sắc đến hình ảnh của các yōkai về sau ở Nhật Bản. Cuốn sách đã chứng tỏ độ nổi tiếng của mình qua 3 lần tái bản trong suốt thời kỳ Edo bởi nhiều nhà phát hành sách khác nhau. Cuốn sách được biên soạn thành ba tập phụ: Âm (陰), Dương (陽) và Phong (風). Âm là lời tựa của nhà thơ Maki Tōei, còn Phong là lời bạt của tác giả Sekien.

Tiếp sau Gazu Hyakki Yagyō là Konjaku Gazu Zoku Hyakki (今昔画図続百鬼 (Kim Tịch Họa Đồ Tục Bách Quỷ)?) năm 1779.

Tập đầu tiên: "Âm" - 陰Sửa đổi

Tập đầu tiên của Gazu Hyakki Yagyō có tên là "Âm", gồm các yōkai sau:

Tập thứ hai: "Dương" – 陽Sửa đổi

Tập thứ hai của Gazu Hyakki Yagyō có tên là "Dương", gồm các yōkai sau:

Tập thứ ba: "Phong" - 風Sửa đổi

Tập thứ ba của Gazu Hyakki Yagyō có tên là "Phong", gồm các yōkai sau:

Xem thêmSửa đổi