George F. Cahill (18691935) là nhà phát minh người Mỹ nổi tiếng vì góp phần biến các trận bóng chày có thể chơi được vào ban đêm bằng cách phát minh ra máy chiếu đèn pha hai mặt không gây chói.[1][2]

George F. Cahill
Sinh1869
Mất1935
Thành phố New York
Quốc tịchMỹ
Nghề nghiệpNhà phát minh
Nổi tiếng vìMáy chiếu đèn pha hai mặt không gây chói

Tham khảoSửa đổi