Georges Eugène Haussmann (1809-1891), thường được gọi Nam tước Haussmann, là tỉnh trưởng tỉnh Seine - tỉnh cũ bao gồm cả thành phố Paris - từ 23 tháng 6 năm 1853 tới 5 tháng 1 năm 1870. Trên cương vị này, Haussmann đã chỉ huy việc cải tạo lại Paris dưới thời Đệ nhị đế chế, biến một thành phố Trung cổ thành một thành phố hiện đại. Bộ mặt Paris ngày này phụ thuộc rất nhiều vào những quy hoạch của Georges Eugène Haussmann.

Georges Eugène Haussmann
Nghề nghiệpKiến trúc sư


Tham khảo

sửa

Liên kết ngoài

sửa