Germania là tên La-tinh[1][2] của một vùng đất nằm ở bờ Đông sông Rhein (nội Germania), bao phủ một số vùng của Sarmatia cũng như một vùng do La Mã kiểm soát ở bờ Tây sông Rhein. Cái tên Germania được đưa vào sử dụng sau khi Julius Caesar nhập nó từ tiếng Gaule để chỉ các dân tộc ở phía Đông sông Rhein, với nghĩa có lẽ là "láng giềng".[3][4]

Bản đồ Đế quốc La Mã và Germania (Magna Germania), đầu thế kỷ II


Chú thíchSửa đổi

  1. ^ Stümpel, Gustav. Name und Nationalität der Germanen. Eine neue Untersuchung zu Poseidonios, Caesar und Tacitus (bằng tiếng Đức). Leipzig: Dieterich. tr. 60. 
  2. ^ Feist, Sigmund. Germanen und Kelten in der antiken Überlieferung (bằng tiếng Đức). Baden-Baden. 
  3. ^ Schulze, Hagen. Germany: A New History. Cambridge, MA: Harvard University Press. tr. 4. 
  4. ^ "German", The Concise Oxford Dictionary of English Etymology. Ed. T. F. Hoad. Oxford: Oxford University Press, 1996. Oxford Reference Online. Oxford University Press. Truy nhập ngày 4/3/2008.